Vad är en frånluftsvärmepump och vilken nytta gör den?

Vad är en frånluftsvärmepump?
Idag är det självklart viktigt med värme i våra bostäder, speciellt under den kalla vintern och därför är det också nödvändigt med en värmepump som tar värme från berget, jorden eller luften och avger den till huset.
En frånluftvärmepump är en utav tre olika luftvärmepumpar. Den arbetar och tar vara på luften i bostaden och byter även ut den ungefär en gång varannan timme. Den ser med andra ord till att du får en bra ventilation då den är kopplad på ventilationssystemet. Du måste alltså tänka på att ditt hem måste ha ett styrt ventilationssystem för att du ska kunna installera en värmepump och för att kunna tillvarata energin i frånluften. Det krävs inga andra större installationer förutom ventilationssystemet och detta gäller såklart om hemmet har ett vattenburet värmesystem, vilket alla hus idag i stort sett har.
Husägare har faktiskt sedan 80-talet använt värmepump i sina hem just på grund av behovet av värme. Med en frånluftsvärmepumpen kommer ditt hem få ett behagligt inomhusklimat och du kommer även att undvika tråkiga fukt-och mögelskador.
defib
Frånluftsvärmepumpen kan man säga är en väldigt unik investering då den ser till att den värme som redan finns i hemmet från frånluften tas tillvara innan den lämnar hemmet för att se till att värma upp varmvattnet. I vanliga fall brukar hemmets värme ventileras, men med en frånluftsvärmepump kan du istället använda den till att producera ny värme. Det är alltså med andra ord en väldigt kompakt och smidig energiåtervinning där du som husägare kommer att spara en hel del pengar med tanke på att du endast kommer att betala hälften för hemmets uppvärmning samt varmvatten. Ibland kan du faktiskt även spara upp till 80 % av kostnaderna som du vanligtvis skulle ha betalat. Anledningen till att du kommer att spara så mycket är för att frånluftsvärmepumpens energikälla som är antingen bergvärme, ytjord, sjövärme eller grundvatten inte kostar någonting.

Förutom den ekonomiska besparingen du med en värmepump kommer att uppleva kommer du genom att välja exempelvis bergvärme/jordvärme även ta hänsyn till miljön. Som tidigare sagt ser en värmepump till att omvandla solenergi i marken till värme för att kunna värma upp en bostad och även varmvatten och då ger det också självklart mindre koldioxidutsläpp ut till naturen och miljön. Väljer du att installera en värmepump i ditt hem väljer du med andra ord också ett väldigt klimatsmart alternativ!

Idag är det väldigt vanligt att man har en högeffektiv frånluftsvärmepump i sitt hem speciellt eftersom det är en hög besparingsfaktor men också för att den är lätt att installera, speciellt om ditt hus redan har ett fungerande värmesystem med vatten.En tillverkare som ligger i framkant inom området är comfortzone

För dig som tycker att det är för dyrt med uppvärmningen samt varmvattnet och vill undvika de höga energipriserna som ständigt höjs är alltså en frånluftsvärmepump den bästa lösningen och ett lönsamt alternativ. Självklart kan det kosta en hel del pengar när du ska köpa en värmepump men glöm inte att den har en lång livslängd och att du därmed kommer att ha en hel del energibesparingar i många år framöver!

Posted in Uncategorized

Ljudnivå frånluftsvärmepump

Kort och gott kan man säga att frånluftsvärmepumpar är en värmekälla som är kopplad till hushållets/byggnadens ventilationssystem. Uppgiften är att ta tillvara på värmen som finns i den s k frånluften och detta görs innan värmen lämnar byggnaden för att sedan kunna värma upp hemmets varmvatten. En frånluftsvärmepump ser alltså till att huset får ett mer hälsosamt, behagligt och hygieniskt inomhusklimat samtidigt som den också värmer upp varmvattnet.
Många uppskattar en frånluftsvärmepump som hemmets värmekälla då det innebär en energibesparing samtidigt som man får en gynnsam inomhusmiljö som är bra mot människans hälsa och välmående. Det är en mycket bra och komplett anläggning som återvinner värme och ger varmvatten på en och samma gång. Det är också ett bra uppvärmningsalternativ.
En nackdel med en frånluftsvärmepump är att den kan avge ganska höga ljudnivåer och därför kan det ibland också betraktas som buller. Lite ljud från en frånluftsvärmepump är självklart normalt, men blir det för mycket kan det för många upplevas som väldigt störande.
Däremot är de nyare modellerna på marknaden idag en aning bättre och effektivare då de oftast har en lägre ljudeffektnivå. De är gjorde och utvecklade för att kunna motsvara dagens alla moderna krav på besparing, komfort, miljön och hälsan för människan.
Oljudet som kan uppstå från systemet beror på antingen ventilationen eller kompressorn. Tycker man att det blir alltför jobbigt med bullret kan man genom att installera en ljuddämpare antingen dämpa eller få bort det helt om ljudet kommer från ventilationen. Det innebär alltså att oljudet från anläggningen kan bero på dåliga ljuddämpare som antingen måste lagas eller bytas ut. Om bullret däremot uppstår p ga kompressorn i anläggningen kan det vara lite svårare att dämpa det.
Innan man köper en frånluftsvärmepump kan det vara bra att ta reda på så mycket information som möjligt, både gällande installationen, funktionen och användningen. Exempelvis kan man tänka på att välja ett system med så låg lufthastighet som möjligt i ventilationskanalerna. Detta eftersom att det en faktor som kan påverka bullret. Ytterliggare en faktor som kan påverka anläggningens ljudnivå är om man gjort en felaktig montering eller installation då det råkat skapas för trånga kanaler som också är för dåligt isolerade och avger vibrerande och störande ljud. Trånga kanaler innebär att en stor mängd luft kommer att avge en alltför hög ljudnivå.
För att minska på det onormala ljudet kan man också prova att med jämna mellanrum lufta anläggningen. Detta är också viktigt om man samtidigt vill förbättra livslängden på systemet. Ett tips för att minska bullret kan också vara att man ser till att frånluftsvärmepumpen står rakt upp, ganska lodrätt.
Att ta hänsyn till ljudnivån och åtgärda problemet om det blir alltför störande är extra viktigt om man har anläggningen installerad nära ett sovrum eller vardagsrummet. Oljudet kan vara oerhört irriterande om nätterna och kan därmed påverka nattsömnen och sömnkvaliteten. Att göra regelbundna kontroller gällande ventilationen och monteringen är det bästa tipset för att kunna minska på oljudet som kan uppstå från frånluftsvärmepumpen. Detta är viktigt både för huset och för att de som bor i det ska må bra.

Posted in Uncategorized

Så mycket kostar en frånluftsvärmepump

Anledningen till att många husägare idag väljer att installera en frånluftsvärmepump som värmepump till hushållet är för att det faktiskt är den enklaste och billigaste sorten.
Priset på en frånluftsvärmepump är väldigt olika då det varierar i både modeller, funktioner samt installationer. Idag finns det anläggningar med bra reglerande kompressorer samt en högre effekt. Dessa system passar självklart bäst i de större husen som har en aning högre energibehov. Priset på systemet varierar alltså efter vilket behov man har.
Uppgiften är att återvinna den värme som redan finns. Det är den värme som lämnar huset från dess ventilationssystem och återför den tillbaka till husets värmesystem. Det är alltså en billig lösning där man på ett effektivt sätt både får huset och varmvattnet uppvärmt. Den som väljer att investera på denna typ av värmekälla får alltså både ventilation och värme på en och samma gång. Det bästa med pumpen är att den levererar och har en jämn verkningsgrad under hela året.
Utan installation brukar priset på en frånluftsvärmepump ligga mellan 25 000 ? 80 000 kr och detta pris gäller utan installation för systemet. Priset beror självklart på vilket märke, modell, effekt samt kvalitet man väljer. Ju högre pris desto bättre, eftersom att livslängden då också är längre.
Att installera en frånluftsvärmepump kan vara svårt och komplicerat och därför kan det ibland vara bra att få hjälp med installationen via en fackman. Priset på en standardinstallation ligger idag mellan 5000-5500 kr. Ibland ingår installationen i priset också och genom att välja detta alternativ sparar man oftast mer pengar. Att installationen är inkluderat i priset på systemet är idag faktiskt väldigt vanligt. Totalkostnaden med installation brukar ligga mellan 60 000 ? 100 000 kr. Installationskostnaden för en frånluftsvärmepump har visat sig vara billigare än exempelvis installation av bergvärme eller ytjordvärmepumpen.
Tänk på att det behövs ett fläktdrivet ventilationssystem om man ska installera en frånluftsvärmepump. Bor man i ett nybyggt hus behöver man inte oroa sig, då detta redan finns förinstallerat. Det som är bra när man anlitar en fackman för installationen är att husägaren samtidigt får en genomgång om hur pumpen fungerar, hur viktigt det är med regelbundna underhåll, hur man underhåller anläggningen samt hur de olika inställningarna fungerar. Installationen är väldigt smidig då det på något sätt inte påverkar utomhusmiljön, d vs att det varken kräver grävningar eller borrning.
Innan man köper en frånluftsvärmepump kan det vara bra att begära offerter från flera olika företag. Då får du ett prisförslag som förmodligen kommer att förenkla ditt val.
defib
Genom att installera en frånluftsvärmepump som värmekälla för hushållet tjänar man såväl pengar samtidigt som man sparar på miljön då den är miljövänlig. Eftersom att systemet minskar dina energikostnader för hushållet, kommer man efter ett par år tjäna in det man investerat på. Denna typ av pump är med andra ord alltså ett kostnadseffektivt alternativ för den som vill spara pengar genom att värma upp huset, samtidigt som man tar hänsyn till miljön. Driftkostnaderna minskas ganska markant och detta är viktigt för många då dagens elpriser ständigt ökar.

Posted in Uncategorized